Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH GOLD TRONG HỘP QUÀ TẶNG TỪ 21-03-2018

21/03/2018
BĐH Ongame xin thông báo:

Bắt đầu từ hôm nay 21/03/2018, 
- Tất cả Gold trong Hộp Quà Tặng tồn tại trong vòng 1 tháng kể từ ngày User nhận Gold trong Hộp Quà Tặng (bao gồm Gold Free 1000 Gold và Gold nhận từ Bạn Bè).
- Sau thời gian 1 tháng, Gold trong Hộp Quà Tặng sẽ biến mất.
- Nếu người chơi không nhận Gold trong thời gian này thì người chơi sẽ mất Gold và BĐH Ongame sẽ không chịu trách nhiệm.

Trân trọng!